گروه کلام و فلسفه موسسه امام خمینی/ دو نسخه سیر مطالعاتی
اولین سیر مخصوص دانش پژوهان موسسه تنظیم شده که البته برای همه علم آموزان قابل استفاده است.
نسخه دوم نیز به سفارش معاونت تهذیب حوزه علمیه قم با عنوان سیر مطالعاتی عقاید آماده و تنظیم شده است

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
سیر مطالعاتی گروه کلام .docx 28.2 کیلوبیت [311 بار دانلود]27.55 کیلوبایت
سیر مطالعاتی عقاید معاونت تهذیب .docx 392.2 کیلوبیت [219 بار دانلود]383.01 کیلوبایت