مواد آزمون ارشد، رشته فلسفه دین

 

مواد آزمون مقطع ارشد/ رشته فلسفه دین

 1. کلام اسلامی
 • کشف المراد(از مقصد ثالث به بعد)
 • آموزش کلام/سعیدی مهر
 1. کلام جدید و فلسفه دین
 • عقل و اعتقاد دینی
 • کلام جدید/ یوسفیان
 1. فلسفه اسلامی
 • نهایه مراحل1،11،12
 • در آمدی بر فلسفه (به جز بخش پنجم)/ عبودیت
 1. زبان انگلیسی

Chad Meister/  Introducing Philosophy Of Religion «فایل این بخش در تلگرام و سایت گروه موجود است»

 1. زبان عربی
 • درسنامه متون تخصصی عربی/ سربخشی (چاپ موسسه)
 1. ادیان
 • شناخت کلیسای کاتولیک/باغبانی، رسولی زاده (چاپ موسسه)
 • درسنامه ادیان شرقی/ موحدیان (چاپ دانشگاه ادیان)

« بخش هندوئیسم و بودیسم»

موضوع: 
فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
[Chad_Meister]_Introducing_Philosophy_of_Religion(Bookos.org).pdf 0 b [50 بار دانلود]0 بایت