نام: 
حسن
نام خانوادگی: 
حسن يوسفيان
زندگینامه: 

اين‌جانب حسن يوسفيان در سال 1347 هجري شمسي در تهران به دنيا آمدم و پس از گذراندن کلاس اول ابتدايي، به همراه خانواده‌ام به وطن آباء و اجدادي خود، مهدي‌شهر (واقع در استان سمنان) مهاجرت نمودم. پس از اتمام دورة راهنمايي، در سال 1361 در مهدي‌شهر به دروس حوزوي پرداختم و پس از دو سال، براي ادامة تحصيل به قم آمدم.

با شروع جنگ تحميلي، اولين بار در سال 1362 توفيق حضور در جبهه را يافتم و تا پايان جنگ، در مجموع حدود 33 ماه از اين توفيق بهره‌مند شدم. در سال 1365، يکي از کليه‌هايم در جبهه آسيب ديد و از اين بابت به افتخار جانبازي نيز نائل آمدم.

با اينکه در اواخر جنگ تقريباً ترک تحصيل کرده بودم، پس از پايان يافتن جنگ، پيشرفت تحصيلي رضايت‌بخشي داشتم و در امتحانات سراسري حوزه در سال 1375 شمسي در پاية دهم نفر اول شدم.

در سال 1373، در مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني پذيرفته شدم و دورة کارشناسي را در سال 1376 و دورة کارشناسي ارشد دين‌شناسي (کلام) را در سال 1381 به پايان رساندم. همچنين در سال 1388 مدرک دکتري خود را در رشتة کلام (با گرايش فلسفة دين و مسائل جديد کلامي) از دانشکدة تربيت مدرس دانشگاه قم دريافت کردم.

کار تأليف و پژوهش را در سال 1375 با نگارش کتاب پژوهشي در عصمت معصومان آغاز کردم و اين اثر اول، پس از چاپ در سال 1378 به عنوان کتاب سال حوزه و نيز کتاب سال دانشجويي کشور برگزيده شد. تأليفات ديگر حقير نيز به لطف خداوند با توفيقاتي همراه بوده که به برخي از آنها در ادامه  اشاره خواهد شد.

هم‌اکنون در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) به عنوان عضو هيأت علمي به کار تأليف و تدريس اشتغال دارم.

رزومه