معرفت شماره 051 - اسفند 1380. ویژه دین شناسی

 • ميزگرد فلسفه دين
 • روش‌هاى حل تعارض علم و دين/ دكتر ابوالفضل ساجدى
 • نگاهى به پديده وحى/ حسن يوسفيان
 • خردگرايى دينى; نگاهى نو به ديدگاه معتزله/ حسن يوسفيان/ احمدحسين شريفى
 • چند معمّا درباره مطلق خدا/ نويسنده: جورج ماورودس/ مترجم: مصطفى آزاديان
 • چيستى و فاعل معجزه از منظر متكلمان و فلاسفه/ محمدحسن‌قدردان قراملكى
 • جَسْتِ ايمان/ رابرت مرى هيو آدامز/ ترجمه: محمدعلى مبينى
 • زمينه‌هاى تاريخى و سير انديشه اصلاح‌گرايىِ دينى سيدجمال‌الدين اسدآبادى/ منصور نصيرى
 • قربانى در اديان/ حسن فراهانى

معرفت شماره 062 - بهمن1381. ویژه دین شناسی

 • معرفى گروه دين‌شناسى و ضرورت پژوهش در اين رشته در گفتوگو با حجت‌الاسلام آقاى دكتر محمدعلى شمالى
 • باور دينى و اعتبار آن از منظر آلوين پلنتينگا/ محمدعلى مبينى
 • رابطه عقل، عرفان و وحى از ديدگاه صدرالمتألّهين/ احمدحسين شريفى
 • برهان فطرت/ سيد محمدرضا موسوى‌فراز
 • علم و دين از ديدگاه ننسى مورفى/ منصور نصيرى
 • نگاهى گذرا به دنيا و آخرت در آيينه آيات و روايات/ حسين فقيه
 • دفاع از امكان معجزات/ نويسنده: ريچارد سويين برن/ ترجمه: رضا صادقى
 • جهت و جهان‌هاى ممكن/ پرفسور آلوين پلانتينگا/ ترجمه دكتر محمدعلى شمالى

معرفت شماره 063 - اسفند1381. ویژه دین شناسی

 • جايگاه دين در غرب/ در گفتوگو با كشيشان انگليسى ترجمه دكتر محمدعلى شمالى
 • درآمدى بر دين‌شناسى و شاخه‌هاى آن/ ولى‌الله عباسى
 • دين و اخلاق/ نويسنده: ريچارد جى. مو/ مترجم: محمدرضا امين
 • تاريخ فلسفه دين/ ويليام آلستون/ ترجمه على‌رضا كرمانى
 • ماهيت ايمان از منظر روشنفكران/ محمد جعفرى
 • براهين اثبات خدا نزد ارسطو/ يارعلى كرد فيروزجائى
 • خدا از نظر هيدگر/ مجيد ابوالقاسم‌زاده
 • راه حقيقت در تفكرات پارمنيدس/ جليل تارى
 • بررسى كتاب مبانى اسلامى كثرت‌گرايى دموكراتيك/ دكتر محمد لگنهاوزن/ ترجمه نرجس جواندل

معرفت شماره 074 - بهمن 1382. ویژه دین شناسی

 • تجربه دينى؛ مفهوم و خاستگاه/ دكتر محمود نمازى‌
 • علّامه طباطبائى و آموزه گناه نخستين!/ مصطفى آزاديان‌
 • درآمدى بر معناشناسى عقل در تعبير دينى/ حسين مهدى‌زاده‌
 • معنا و مبناى خاتميت از منظر روشنفكران/ محمّد جعفرى‌
 • اخلاق و الهيّات در غرب و نزد متفكران معاصر ايران/ مسعود اميد
 • حقايقى درباره يهوديت/ الارقم الزعبى/ مترجم: عبدالحسين ابراهيمى‌
 • آشنايى با مكتب دئيسم/ مرتضى كريمى‌
 • دين و معرفت‌شناسى/ آلوين پلنتينگ/ مترجم: بهروز جندقى‌
 • هرمنوتيك هيدگر/ يارعلى كرد فيروزجائى‌

معرفت شماره 078 - خرداد 1383. ویژه دین شناسی

 • نقش خداوند در رستگارى انسان از نظرگاه اسلام و مسيحيت/مصطفى آزاديان
 • تأملى در باب جاودانگى/نويسنده: مايكل سُوان / ترجمه: سيد لطف الله جلالى و محمد سورى
 • عقل گرايى حداكثرى و معتدل در دين شناسى/مسعود نورعليزاده
 • عناصر خردورزى در تعبير دينى/حسين مهدى زاده
 • خودگرايى و دگرگرايى در فلسفه اخلاق/نويسند: ريچارد كرات / ترجمه: منصور نصيرى
 • وحى و تجربه دينى از ديدگاه استاد مطهّرى/ابوالحسن حسنى

معرفت شماره 088 - فروردين 1384. ویژه دین شناسی

 • حقيقت غايي؛ رويكردها و نگرش‏ها/سيداكبر حسيني
 • ايمان؛ مقايسه‏اي تطبيقي بين اسلام و مسيحيت/مصطفي آزاديان
 • تصوير اخلاقي از جهان(تحليلي نو از فلسفه كانت)/مجيد ابوالقاسم‌زاده
 • پلوراليزم ديني از منظر امام خميني (ره)/محمدحسن قدردان قراملكي
 • خدا، هستي و وجود/ جي. هي وود توماس/فاطمه شريف فخر
 • وجود از منظر هگل/گئورگ ويلهلم فريدريش هگل/شهيد آيت‏اللّه سيدمحمد حسيني بهشتي/آيت‏اللّه محسن اراكي

معرفت شماره 099 - اسفند 1384. ویژه دین شناسی

 • «رستاخيز سخن»; رويكردهاي جديد مسيحيت به متون مقدّس/دكتر حميد كثيري
 • ويژگي هاي تجربه ديني; دو منظر غربي و اسلامي/دكتر محمود نمازي
 • طبقه بندي مفاهيم از منظر معرفت شناسان مسلمان/محمّد حسين زاده
 • ضرورت تحول پارادايمي و انقلاب كپرنيكي در معرفت شناسي رئاليستي/مسعود اميد
 • كاركرد معناسازي دين از ديد گيرتز/سيدحسين شرف الدين
 • برهان نظم/مهدي تراب پور
 • علم و دين; توازي هاي روش شناختي از ديدگاه ايان باربور/محمّدحسين طاهري

معرفت شماره 101 - ارديبهشت 1385. ویژه دین شناسی

 • تصوير اخلاقى از جهان / تأليف ديتر هنريش / ترجمه: مجيد ابوالقاسم زاده
 • آسيب شناسى دين و دين دارى از منظر امام حسين «ع») / اكبر عروتى موفق
 • غايت طلبى هستى و انسان در حوزه هاى معرفتى / على رنجبر حقيقى
 • اطاعت از خدا; حق يا تكليف؟ / محمّدتقى سبحانى نيا
 • رجعت و امكان و ضرورت آن از ديدگاه عقل و نقل / صديقه نيك طبع
 • روش توجيه گزاره هاى اخلاقى; (رويكرد جزئى گرايى، اصول گرايى و تعادل بازتابى) / رحمت اللّه رضايى

صفحه‌ها

اشتراک در معرفی مقاله