مواد و منابع آزمون ورودی دکتری فلسفه دین موسسه امام خمینی

 

ماده آزمون

ضریب

منابع

۱

کلام اسلامی

۳

کلام اسلامی: شرحی بر کشف‌المراد، جلد اول؛ دکتر حسن یوسفیان

اللوامع الالهیه، لامع هفتم تا آخرکتاب، فاضل مقداد

۲

فلسفه دین

۴

دین و علم، باربور؛ ترجمه فطورچی

 فلسفة دین در قرن بیستم، تالیافرو

۳

زبان انگلیسی

۴

در حد دائره‌المعارف راتلیج

۴

فلسفه

۲

                            تاریخ فلسفه غرب، کتاب دوم (فلسفه قرون وسطی) کتاب سوم ( فلسفه جدید)، راسل؛

الشواهد الربوبیه، مشهد دوم، سوم و پنجم، صدرالمتألهین

۵

ادیان

۲

درآمدی بر مسیحیت، مری جو ویور، ترجمه حسن قنبری