اخبـار و اطلاعيـه‌‎ها

تازه‌های علمی

رسالت گروه

 

جامعه شناسی علمی است كه رفتار و فرایند‌های شناختی، عاطفی اعم از ‌آگاه و ‌ناآگاه، و امور جسمانی مربوط به آن را بررسی می‌كند. این علم جایگاه ویژه‌ای در میان علوم انسانی و اجتماعی دارد.  جامعه شناسی علمی است كه رفتار و فرایند‌های شناختی، عاطفی اعم از ‌آگاه و ‌ناآگاه، و امور جسمانی مربوط به آن را بررسی می‌كند. این علم جایگاه ویژه‌ای در میان علوم انسانی و اجتماعی دارد. جامعه شناسی علمی است كه رفتار و فرایند‌های شناختی، عاطفی اعم از ‌آگاه و ‌ناآگاه، و امور جسمانی مربوط به آن را بررسی می‌كند. این علم جایگاه ویژه‌ای در میان علوم انسانی و اجتماعی دارد.

ادامه مطلب...

 

 

 

چارت تشکیلاتی گروه 

 

معرفی اعضای هیئت علمی گروه

آثار و تألیفات گروه

گزارش تصویری

                            

دانش پژوهان گروه


دانش‌پژوهان درحال تحصیل


 
 
فارغ التحصیلان


آمار پایان نامه های دفاع شده


27
کارشناسی ارشد
30
دكتری