سرفصل های درس پایه مشترک کلام یک(قلمرو دین) برای دوره کارشناسی ارشد همه رشته های موسسه امام خمینی

باسمه تعالی

سرفصل‌های قلمرو دین

 

هدف: دسترسی به تحلیلی صحیح در باب قلمرو دین و در نتیجه برخورداری از ملاکی صحیح و جامع برای اسلامی‌سازی علوم

تعداد واحد: 3 واحد

 

سرفصل:

عناوين دروس کارشناسي کلام

 1. آشنايي با تاریخ و اندیشه های ادیان شرقی(هندویسم و بودیسم)
 2. بررسی تاریخ و الهیات ادیان ابراهیمی(یهودیت و مسیحیت)
 3. آشنايي با وهابیت و بهائیت
 4. تاريخ و متون کلام اسلامي 1
 5. تاريخ و متون کلام اسلامي 2
 6. تاريخ و متون کلام اسلامي 3
 7. تاريخ فلسفه غرب
 8. تاريخ فلسفه اسلامي

عناوين دروس کارشناسي "گروه کلام"

 1. آشنايي با اديان بزرگ 1
 2. آشنايي با اديان بزرگ 2
 3. آشنايي با وهابیت و بهائیت
 4. تاريخ تصوف و عرفان
 5. تاريخ و متون کلام اسلامي 1
 6. تاريخ و متون کلام اسلامي 2
 7. تاريخ و متون کلام اسلامي 3
 8. تاريخ فلسفه غرب1
 9. تاريخ فلسفه غرب2
 10. تاريخ فلسفه اسلامي
اشتراک در سرفصل دروس