برگزاری نشست علمی

نشست علمی؛ واکاوی شخصیت احمدالحسن، امام زمان پیش از موعود. 

سخنران: دکتر ابوالفضل روحی.  

زمان و مکان: یکشنبه95/2/5 ساعت 18، موسسه امام خمینی (ره) طبقه چهارم سالن اندیشه

موضوع: