موضوعات پایان نامه/ جدید

اولویت‌های موضوعی براي تحقيق و پایان‌نامه

 

تذکرات

  1. موضوعات ذیل (حدود 150 موضوع) درشورای گروه کلام و فلسفه دین بررسی وتصویب اولیه شده است. تصویب نهایی هر موضوع منوط به ارائه طرح اجمالی قابل قبول می باشد.
  2. برخی موضوعات کلی است و  باید خاصتر شود.

3.  احتمالا پاره ای موضوعات برای تحقیق کلاسی مناسب باشد . 

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
موضوعات پایان نامه جديد - for merge.docx 0 b [573 بار دانلود]0 بایت