نشست علمی قاعده لطف؛ چیستی و قلمرو برگزار شد

گروه کلام و فلسفه دین نشستی علمی با موضوع «قاعدۀ لطف، چیستی و قلمرو» آن در تاریخ 12 /11/ 1394 در سالن اندیشۀ موسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار کرد. در این نشست جناب حجت الاسلام دکتر فتحی به بیان اقوال و نظریات متکلمان شیعه دربارۀ این قاعده پرداخت و خود نیز از دیدگاه آنان دفاع و حمایت کرد. در ادامه جناب حجت الاسلام دکتر الهی­راد به نقد قاعدۀ لطف پرداختند و ایراداتی را بر تبیین متکلمین شیعه بر این قاعده وارد کردند از جملۀ اینکه گسترۀ کبرای این قاعده (لطف بر خداوند واجب است) روشن نیست و موارد نقضی را بیان کردند. بعد از سخنان ایشان پنج نفر از حاضرین در نشست به سؤالات و اشکالاتی بر قاعده لطف و نقدهای آن بیان داشتند. سپس جناب حجت الاسلام دکتر فتحی به پاسخ به نقدها و پرسش­ها پرداختند. در پایان جناب حجت الاسلام دکتر دیرباز ضمن تشکر از زحمات حجت الاسلام فتحی در گردآوری و استخراج دیدگاه متکلمین شیعه در مورد قاعدۀ لطف به داوری در این­باره پرداختند. ایشان برخی نقدهای وارد بر این دیدگاه را ناقص و مردود شمردند ولی در پایان بیان داشتند که قاعدۀ لطف خالی از ایراد نیست و ما نمی توانیم بدون در نظر گرفتن دیگر صفات و ویژگی­های خداوند، تنها با قاعدۀ لطف و حتی حکمت الهی تمام مسائل خود را حل کنیم.

گزارش توسط آقای سید ابوالقاسم کاظمی، دانش پژوهش ارشد موسسه امام خمینی (ره)

                                                                                                                                                 

موضوع: