پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش‌پژوه

عنوان پايان‌نامه

تاريخ

جوادي محمدعلي

بررسي انديشه تقريب در کافي با تأکيد

 

حسيني سيد احمد

نظريه نصب الهي امام معصوم عليه السلام از منظر اهل بيت(ع(

 

داوودالموسوي سيدمحمدباقر

علم ديني، امکان، عدم امکان

 

درويشي محمدربيع

شفاعت از ديدگاه متكلمان اماميه در پنج قرن نخست هجري

 

سرلک مهدي

نقد و بررسي هرمنوتيك فلسفي گادامر

 

الطائي محمد

اخلاق زيست محيطي از ديدگاه اسلام (الاسلام والبيئه)

 

فلاحي محمد

امامت و شبهات آن از ديدگاه علامه اميني

 

قائمي‌نسب محمدعلي

بررسي و نقد مباني و ديدگاه‌هاي اكنكار

در حال تدوين

مبلغ جواد

معناي زندگي درکلام امام علي عليه السلام

در حال تدوين

مرتضوي شاهرودي سيدمحمود

نقد و بررسي هرمنوتيك رومانتيك با نگاه به قرآن و سنت

در حال تدوين

مقيمي حميدرضا

تفويض امور به ائمه عليهم السلام از منظر متکلمان امامي در پنج قرن اول هجري

در حال تدوين

صادقي هادي

نقد نظريه هيک درباره تجزيه پذيري گزاره هاي ديني

1376

يزداني عباس

ترجمه و نقد کتاب تجربه ديني تأليف پرادفوت

1376

دانشورنيلو يوسف

نقد کتاب درباره دين نوشته شلايرماخر

1377

زماني محمود

مفهوم معجزه (ريچارد سوئين‌برن)

1377

فتحعلي محمود

ترجمه و نقد شش فصل پاياني نسبيت اخلاقي

1377

مينائي بهروز

بررسي تحليلي و تاريخي انديشه عصمت در کلام اسلامي

1377

انصاري‌پور محمدتقي

ترجمه و نقدکتاب Acommon - Faith اثر جان ديوئي(John dewey )

1378

بيات محمدرضا

ترجمه و نقد سه فصل اول کتاب توجيه باور ديني اثر بازل ميچل

1378

جوادي قاسم

انديشه هاي کلامي ميرداماد

1378

قنبري خليل

ترجمه و نقد بخشي از کتاب باور ديني و شکاکيت ديني نوشته گري کاتينگ

1378

الهي‌منش رضا

ترجمه و نقد بخش چهارم the Attributes Of God( صفات الهي) اثر پويمن - The philosoihr Of Felision Und Arlology

1378

نوذري محمود

فرشته شناسي از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسي و توماس اکويناس

1380

حسيني قلعه‌بهمن سيدعلي اکبر

واقع گرائي اخلاقي در نيمه دوم قرن بيستم

1381

خواص امير

بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه افلاطون ، ارسطو و امام محمد غزالي

1381

شريفي احمدحسين

نقد و بررسي ديدگاه هاي معاصر در باب توجيه گزاره هاي اخلاقي

1381

صادقي رضا

نقد و ترجمه کتاب (  Belief in godباور به خدا(

1381

مبيني محمدعلي

نقد و بررسي ديدگاه آلوين پلنتينجا درباره ي اعتبار باورهاي ديني

1381

نصيري منصور

علم و دين از ديدگاه ننسي مورفي

1381

يوسفيان حسن

شريعت گريزي در آيين تصوف

1381

آزاديان مصطفي

آموزه نجات از ديدگاه علامه طباطبائي با نگاهي به ديدگاه رايج مسيحيت

1382

اسلامي محمدتقي

نقد و بررسي نظريه جان مارتين فيشر درباره مسئوليت اخلاقي

1382

پاکپور علي

وظيفه گرائي از ديدگاه(  Kors Gaardکريستين ام کرسگارد(

1382

جعفري  محمد

بررسي انتقادي نسبت عقل و دين از ديدگاه آقايان دکتر عبدالکريم سروش و محمد مجتهد شبستري

1382

دبيري احمد

اخلاق محبت

1382

روحي ابوالفضل

ايمان و تجربه ديني از ديدگاه علامه طباطبائي

1382

فقيه حسين

نقش تجربه ديني در توجيه باورهاي ديني از ديدگاه آلستون

1382

کريمي محمد

نسبت ايمان و عقل از منظر علامه طباطبائي و شاگردان (شهيد مطهري ، آيه الله جوادي و آيه الله مصباح يزدي)

1382

موسوي‌فراز سيدمحمدرضا

مقايسه برهان فطرت و برهان تجربه ديني بر وجود خداوند

1382

بهشتي‌مهر احمد

مباني ، اهداف وسياست هاي گفتگوي بين اديان از ديدگاه شيعه

1385

جلالي سيد لطف‌الله

انديشه هاي کلامي سيد بن طاووس

1385

حسني سيدعلي

تاريخ کلام شيعه بعد از شيخ الطائفه تا خواجه نصير الدين طوسي

1385

ذاکري محمداسحاق

بررسي انديشه هاي تقريبي علامه عبدالحسين شرف الدين

1385

سوري محمد

ولايت از ديدگاه حکيم ترمذي

1385

عليخاني اسماعيل

ترجمه و نقد کتاب مرگ خدا و معناي زندگي (اثر ژولين يانگ(

1385

نقوي حسين

مقايسه آراء علامه طباطبائي و آلستون درباره حقيقي يا مجازي بودن گزاره هاي ديني

1385

افتخاريان حسين

روح القدس در قرآن كريم و سنت با تأکيد بر ماهيت و کارکردها

1386

اکبري اميرعباس

ترجمه و نقد کتاب ارتباط مسلمان – مسيحي ، در گذشته ، حال و آينده

1386

اوجاقي ناصرالدين

علم امام از ديدگاه کلام اماميه (قرن اول تا پايان قرن هفتم هجري(

1386

شكري مهدي

تأثير گناه بر شناخت با تأکيد بر ديدگاه مرحوم علامه طباطبايي

1386

فارياب محمدحسين

بررسي مساله عصمت امام از ديدگاه متکلمان اماميه تا پايان قرن پنجم

1386

مهدوي فريد علي

نقد و بررسي ديدگاه رسمي کليساي کاتوليک درباره عقل و ايمان با تأکيد بر بخشنامه ايمان و عقل «Fideset Ratio»

1386

هاشمي سيدعلي

جايگاه امامت از ديدکاه اصحاب ائمه عليهم السلام

1386

باقري محمد رضا

بررسي شيوه هاي تعامل ائمه عليهم السلام با عامه و غلات با تأکيد بر مسائل فکري

1387

تبارصفر صفدر

نقد و بررسي الهيات پست ليبرال جورج ليندبک

1387

تنها محسن

دين پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله پيش از بعثت

1387

جعفري محمدحسين

رابطه عمل انسان در دنيا و جزاي اخروي آن از ديدگاه علامه طباطبايي

1387

رودبندي‌زاده بهمن

بررسي مساله رجعت از منظر متکلمان اماميه تا قرن هشتم

1387

احمدي جعفر

مقايسه شيوه وساختار حکومتي امام زمان با حکومت پيامبر اعظم( ص)

1388

ارجمندفر سعيد

حکومت مهدوي يا دولت مسيحايي

1388

ايماني محمدرسول

اصول اخلاق ژنتيک از ديدگاه قرآن و اهل بيت

1388

پهلواني محمدرضا

مسأله خاتميت و رابطه آن با امامت

1388

قرباني عسگر

بررسي تطبيقي فضايل اخلاقي از ديدگاه قرآن کريم و عهد جديد

1388

محمدي‌نجات مرتضي

بررسي تحليلي ولايت تکويني پيامبر اکرم و امامان معصوم عليهم الصلوة و السلام از منظر عقل و وحي

1388

 

 

 


 

بررسی برهان صدیقین از منظر آیات و روایات

حسين

گوهري

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1395/01/23

محمد جعفري - 1464,

نقد و بررسی لوازم کلامی نظریه تکامل در حوزه انسان شناسی

روح اله

رحيمي كفراني

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1395/02/19

يوسف دانشورنيلو - 1146,

شیوه مواجهه معصومان علیهم السلام در برابر تهاجم های اهل کتاب

محمدرضا

اسدي

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1395/09/23

محمدحسين طاهري آكردي - 1640,

معیار های برون دینی شناخت دین حق در قرآن

مجيد

نقي لو

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1395/09/30

يوسف دانشورنيلو - 1146,

نقد و بررسی چیستی وحی قرآنی در نگاه نصر حامد ابوزید

جواد

گلی

دین شناسی

كارشناسي ارشد

1390/6/4

حسن یوسفیان

بررسی مبانی کلامی محمد عماره در باب مشروعیت حکومت

ابوالقاسم

كاظمي

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1395/10/13

صفدر الهي‌راد - 2001,

ریشه یابی مبانی علم نوین در الهیات مسیحی قرون وسطی متأخر

جواد

قلي پور

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1395/10/14

يوسف دانشورنيلو - 1146,

استلزامات سیاسی آموزه توحید با تأکید بر نظریات رقیب

امرالله

قلي زاده

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1395/10/20

صفدر الهي‌راد - 2001,

نقد نسبت تکفیر به شیعه با تکیه بر کتاب الفکر التکفیری عند الشیعه

محمدعلي

جابري اربابي

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1395/11/02

حسن يوسفيان - 1605,

بررسی ادعای تأثیر پذیری اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد؛تحلیل محتوایی و تاریخی

سيدمحمد

حاجتي شوركي

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/02/11

سيداكبر حسيني قلعهبهمن - 1400,

بررسی مبانی کلامی سید قطب در ماهیت حکومت دینی و مشروعیت سیاسی

عباس

نجفي مديسه

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/02/30

صفدر الهي‌راد - 2001,

تحلیل رابطه تکوینی اعمال انسان و حوادث طبیعی از منظر عقل و نقل

احمدرضا

ذوالفقاري

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/05/14

حسن يوسفيان - 1605,

بررسی رابطه شریعت و معنویت در اسلام

مهدي

يارمحمدي

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/06/27

محمد جعفري - 1464,

چالش های لیبرالیسم برای آموزه امر به معروف و نهی از منکر از منظر کلامی

احمد

احمدي

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/06/30

يوسف دانشورنيلو - 1146,

تبیین سازگاری خداگرایی، خودگرایی و دیگرگرایی در اخلاق اسلامی

عبدالهادي

حسيني

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/09/02

امير خواص - 1404,

آثار و پیامدهای اعتقاد و التزام به امامت در سبک زندگی فردی و اجتماعی

طاهر

باباپورگل افشاني

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/11/25

محمدحسين فارياب - 1875,

بررسی تحلیلی اخلاق فلسفی ارسطویی بر اساس اخلاق اسلامي

رضا

عربي

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/11/25

امير خواص - 1404,

نقد و بررسی ادله روشنفکران معاصر درباره اصالت عقل

اكبر

موسي زاده گيلدهي

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/12/20

محمد جعفري - 1464,

مشروعیت حکومت از منظر امام علی (ع) با تکیه بر مبانی اسلامی

سلمان

محمدي ولداني

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1396/12/21

صفدر الهي‌راد - 2001,

بررسي تحلیلي تطور نظر متکلمان امامیه درباره چیستی ایمان

ياسر

ماهري قمي

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1397/06/18

محمدحسين فارياب - 1875,

بررسی دليل اختفاي الهي از ديدگاه قرآن

حسين

شكري

دين شناسي

كارشناسي ارشد

1397/11/08

محمد مطهري فريماني - 2491,

عقلانیت در معنویت دینی و معنویت سکولار،چیستی و جایگاه

علی

قربانی

فلسفه دین

ارشد

98/10/26

محمد جعفری

بررسی نقش معادباوری در فعل اخلاقی

حمید رضا

گودرزی

فلسفه دین

ارشد

98/10/21

امیر خواص

بررسی تطور تاریخی معانی حسن و قبح در کلام اسلامی

جابر

اسفندیارپور

فلسفه دین

ارشد

98/10/24

محمد حسین فاریاب

بررسی و نقد ادله عقلی انکار تجرد نفس انسانی در کلام اسلامی

احمد رضا

کفراشی

فلسفه دین

ارشد

98/10/23

حسن يوسفيان - 1605,

بررسی ولایت تکوینی و تشریعی ائمه علیهم السلام در کافی

محسن

سجادیان

دین شناسی

ارشد

94/11/19

محمد حسین فاریاب

امکان وجود شناخت خدا از منظر قاضی سعید قمی 

حسین

موسوی

دین شناسی

ارشد

95/6/29

مرتضی رضایی


 
موضوع: 
پژوهشیپایان‌نامه