گزارش نشست علمی «رویارویی طبیعت‌گرایی علمی با فراطبیعت‌گرایی دینی»

نشست علمی «رویارویی طبیعت‌گرایی علمی با فراطبیعت‌گرایی دینی» در تاریخ 5/12/94 در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد. در آغاز این نشست جناب آقای دکتر یوسف دانشور، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به‌عنوان ارائه کننده بحث، مشکلات طبیعت‌گرایی علمی به تقریر موجود را بیان کردند و معتقد بودند که این تقریر از طبیعت‌گرایی علمی، علی‌رغم ادعای طرفدارانش یک اصل صرفا روش‌شناختی نیست بلکه مبتنی بر پیش‌فرض‌های متافیزیکی‌ای است که با مدعیات دینی تعارض ذاتی دارد. ایشان در ادامه با ارئه تقریری جدید از طبیعت‌گرایی علمی سعی کردند تا آن را صرفا در محدوده روش حفظ نموده و تعارض ذاتی میان علم و دین را برطرف کنند و در تعارض‌های غیرذاتی نیز علم نمی‌تواند به‌طور یکجانبه و فقط با استناد به طبیعت‌گرایی علمی، دین و مدعیات دینی را کنار گذارد؛ بلکه قدرت ادله و شواهد هر کدام از علم و دین است که پایان‌دهنده تعارض‌ها است.

تنظیم گزارش: آقای میر باباپور

موضوع: