آدرس: قم - بلوار جمهوری اسلامی - مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - طبقه 5 - دفتر گروه کلام و فلسفه دین

شماره تماس: 541 32113 025 - 542 32113 025

...جهت ارسال پیام به گروه کلام و فلسفخ دین می‌توانید از فرم زیر استفاده نمایید...