نام: 
ابوالفضل
نام خانوادگی: 
ساجدی
آدرس ایمیل: 
زندگینامه: 

تولد: 1340 در شهرستان آران و بيدگل از استان اصفهان

فایل رزومه: 
rezomehsajadi.pdf 322.1 کیلوبیت [2 بار دانلود]

رزومه