گزارش تفصیلی نشست نقد و بررسي نسبت عقل و دين در مدرسه معارفي خراسان

گزارش تفصیلی نشست نقد و بررسي نسبت عقل و دين در مدرسه معارفي خراسان

بحث ارائه شده توسط آقاي دکتر جعفري:

1. نکات مقدماتي:

1.1. مراد از «مدرسه معارفی خراسان»، رویکرد فکری‌ای است که توسط آیت‌الله میرزامهدی اصفهانی در سده اخیر در شهر مشهد پایه‌گذاری شد. این رویکرد توسط برخی از منتسبان به آن، تحت عنوان «مکتب تفکیک» نامیده شده است که با توجه به نقدهایی که متوجه این عنوان بوده است (هم از جنبه مکتب نامیدن و هم از جنبه تفکیک قائل شدن)، ما عنوان مدرسه معارفی را که از گذشته به این جریان اطلاق می‌شده است، ترجیح دادیم.

موضوعات پایان نامه/ جدید

موضوعات گوناگون مقاله ای پیرامون اسما و صفات خدا، اعجاز، ایمان، عقلانیت، کارکردهای اجتماعی دین، تاریخ نگری و دین،منطق علم دینی، تجربه دینی، دین واخلاق،آینده بشریت، دین پژوهشی مدرن در گزاره سازی، علم و دین، نسبت دین با فلسفه و فرهنگ، دین و حقوق بشر، دین و علوم انسانی، معاد، وحی و ضرورت آن، فلسفه اخلاق، گوهر وصدف دین، مردم سالاری دینی، معرفت دینی، معنای زندگی، عرفان و معنویت...

موضوعات پایان نامه/ جدید

اولویت‌های موضوعی براي تحقيق و پایان‌نامه

 

تذکرات

  1. موضوعات ذیل (حدود 150 موضوع) درشورای گروه کلام و فلسفه دین بررسی وتصویب اولیه شده است. تصویب نهایی هر موضوع منوط به ارائه طرح اجمالی قابل قبول می باشد.
  2. برخی موضوعات کلی است و  باید خاصتر شود.

3.  احتمالا پاره ای موضوعات برای تحقیق کلاسی مناسب باشد . 

صفحه‌ها

اشتراک در محتوای آموزشی