تشکیل کارگروه های تخصصی- تبلیغی گروه کلام و فلسفه دین موسسه امام خمینی

کارگروه‌های تخصصی- تبلیغی مصوب زیر مجموعه گروه کلام و فلسفه دین موسسه امام خمینی عبارتند از:

 

نام کارگروه

مدیر کارگروه

دبیر کارگروه

علم و دین

دکتر یوسف دانشور

جواد قلی پور

دین و معنویت

دکتر محمد جعفری

حسن قره باغ

 

دین و مدرنیته

دکتر داود فاضل فلاورجانی

رضا کشاورز

رصد و پاسخگویی به شبهات اعتقادی

دکتر جواد گلی

حمیدرضا گودرزی