سرفصل های درس پایه مشترک کلام یک(قلمرو دین) برای دوره کارشناسی ارشد همه رشته های موسسه امام خمینی

باسمه تعالی

سرفصل‌های قلمرو دین

 

هدف: دسترسی به تحلیلی صحیح در باب قلمرو دین و در نتیجه برخورداری از ملاکی صحیح و جامع برای اسلامی‌سازی علوم

تعداد واحد: 3 واحد

 

سرفصل:

 1. مفاهيم و كليات
 • مفاهیم: دین،‌ علم، قلمرو، قلمرو دین، انتظار بشر از دین
 • تبیین مسأله
 • ضرورت بحث از قلمرو دین
 1. روش‌های تعیین قلمرو دین
 • روش برون‌دینی و آسیب‌های آن
 • روش درون‌دینی و آسیب‌های آن
 • روش ترکیبی
 1. مبانی قلمرو دین
 • معرفت‌شناختی: راه‌های معرفت دینی و اعتبار آنها+ رابطه عقل و دین
 • الهیاتی: حکمت الهی و نظام احسن
 • انسان‌شناسی: هدف آفرینش انسان و راه رسیدن به هدف
 1. دیدگاه حداکثری در باب قلمرو دین

§بیان دیدگاه

§ادلۀ عقلی و بررسی آن.

§ادلۀ نقلی و بررسی آن.

§نقش دین در زندگی دنیوی بشر بر اساس دیدگاه حداکثری

 1. دیدگاه حداقلی (سکولاریسم) در باب قلمرو دین
 • معنای سکولاریسم
 • زمینه‌ها و تاریخچه شکل‌گیری سکولاریسم
 • ادله عقلی سکولاریسم و نقد آن
 • ادله نقلی سکولاریسم و نقد آن

§نقش دین در زندگی دنیوی بشر بر اساس دیدگاه حداقلی

 1. دیدگاه میانه در باب قلمرو دین
 • ضرورت دین
 • قلمرو دین از منظر عقل
 • قلمرو دین از منظر آیات و روایات
 • نسبت دین با حوزه‌های اجتماعی

§نقش دین در زندگی دنیوی بشر بر اساس دیدگاه میانه

 1. تأثیر دیدگاه‌های قلمرو دین در اسلامی‌سازی علوم
 • تأثیر دیدگاه حداقلی
 • تأثیر دیدگاه حداکثری
 • تأثیر دیدگاه میانه

 

منابع:

 1. رابطة علم و دین، محمدتقی مصباح یزدی؛
 2. انتظار بشر از دین، عبدالله جوادی آملی؛
 3. دين شناسی، عبدالله جوادی آملی؛
 4. مبانی علوم انسانی اسلامی، احمدحسین شریفی؛
 5. درآمدي بر قلمرو دين، حسنعلي علي‌اکبريان؛
 6. ضرورت و قلمرو دین، علی ربانی گلپایگانی؛
 7. انتظار بشر از دین، محمدامین احمدی؛
 8. قرآن و قلمروشناسی دین، مصطفی کریمی؛
 9. گستره شريعت، عبدالحسين خسروپناه؛
 10. قلمرو دين، عبدالحسين خسروپناه؛
 11. آخرت و خدا، هدف بعثت انبياء، مهدى بازرگان؛
 12. انتظار بشر از دین، عبدالله نصری؛
 13. قلمرو پيام پيامبران، فرامرز قراملکي؛
 14. قلمرو دین در تعیین مفروضات اساسی، ارزش ها، رفتارها و نمادها، علیرضا پیروزمند.