دوره های کارورزی ترجمه

گروه

ردیف

استاد

موضوع

تعداد

دين‌شناسي 4

  1.  

پروانه،‌ نصيري

گرامر پيشرفته، درک مفاهيم 1و2، ترجمه و مقابله متون

17 نفر

دین‌شناسی 5

  1.  

پروانه، بخشنده، مشتاق و نصيري

گرامر پيشرفته، درک مطلب و ترجمه

10 نفر

دین‌شناسی 6

  1.  

راستي‌تبار، سوري، جليلي، پروانه و مهدوي‌فريد

گرامر پيشرفته، درک مطلب و ترجمه

11 نفر

دین‌شناسی 7

  1.  

جليلي، پروانه و راستي‌تبار

 

گرامر پيشرفته، درک مطلب و ترجمه

14 نفر