معرفت شماره 078 - خرداد 1383. ویژه دین شناسی

 • نقش خداوند در رستگارى انسان از نظرگاه اسلام و مسيحيت/مصطفى آزاديان
 • تأملى در باب جاودانگى/نويسنده: مايكل سُوان / ترجمه: سيد لطف الله جلالى و محمد سورى
 • عقل گرايى حداكثرى و معتدل در دين شناسى/مسعود نورعليزاده
 • عناصر خردورزى در تعبير دينى/حسين مهدى زاده
 • خودگرايى و دگرگرايى در فلسفه اخلاق/نويسند: ريچارد كرات / ترجمه: منصور نصيرى
 • وحى و تجربه دينى از ديدگاه استاد مطهّرى/ابوالحسن حسنى
 • سرشت انسان; خير يا شر؟/حميد نوروزى
 • درآمدى بر هرمنوتيك/نويسنده: مايكل اينوود / ترجمه سيدنصير احمدحسينى
 • هرمنوتيك همچون معرفت شناسى/نويسنده: مرالد وستفال / ترجمه: جمعه خان افضلى
 • پژوهشى درباب ماتريديه/سيد لطف الله جلالى
 • مأخذشناسى «دين شناسى»/سلمان حبيبى
موضوع: