• نقش خداوند در رستگارى انسان از نظرگاه اسلام و مسيحيت/مصطفى آزاديان
  • تأملى در باب جاودانگى/نويسنده: مايكل سُوان / ترجمه: سيد لطف الله جلالى و محمد سورى
  • عقل گرايى حداكثرى و معتدل در دين شناسى/مسعود نورعليزاده
  • عناصر خردورزى در تعبير دينى/حسين مهدى زاده
  • خودگرايى و دگرگرايى در فلسفه اخلاق/نويسند: ريچارد كرات / ترجمه: منصور نصيرى
  • وحى و تجربه دينى از ديدگاه استاد مطهّرى/ابوالحسن حسنى
  • سرشت انسان; خير يا شر؟/حميد نوروزى
  • درآمدى بر هرمنوتيك/نويسنده: مايكل اينوود / ترجمه سيدنصير احمدحسينى
  • هرمنوتيك همچون معرفت شناسى/نويسنده: مرالد وستفال / ترجمه: جمعه خان افضلى
  • پژوهشى درباب ماتريديه/سيد لطف الله جلالى
  • مأخذشناسى «دين شناسى»/سلمان حبيبى
موضوع: