کلام اسلامی، شرحی بر کشف المراد: دفتر اول، خداشناس

نوشتار حاضر شرحی است بر کتاب گران سنگ و ماندگار «کشف المراد» نوشته علامه حلی که خود شرحی است بر کتاب موجز و پر مغز «تجرید الاعتقاد» اثر خواجه نصیر الدین طوسی. در اهمیت این دو کتاب - که دیدگاه اندیشمندان امامی را درباره اصول دین باز می نمایانند- همین بس که پس از گذشت قرن ها همچنان بی بدیل مانده اند وحتی عالمان اهل سنت نیز خود را بی نیاز از آنها ندیده اند