گزارش تفصیلی نشست نقد و بررسي نسبت عقل و دين در مدرسه معارفي خراسان

گزارش تفصیلی نشست نقد و بررسي نسبت عقل و دين در مدرسه معارفي خراسان

بحث ارائه شده توسط آقاي دکتر جعفري:

1. نکات مقدماتي:

1.1. مراد از «مدرسه معارفی خراسان»، رویکرد فکری‌ای است که توسط آیت‌الله میرزامهدی اصفهانی در سده اخیر در شهر مشهد پایه‌گذاری شد. این رویکرد توسط برخی از منتسبان به آن، تحت عنوان «مکتب تفکیک» نامیده شده است که با توجه به نقدهایی که متوجه این عنوان بوده است (هم از جنبه مکتب نامیدن و هم از جنبه تفکیک قائل شدن)، ما عنوان مدرسه معارفی را که از گذشته به این جریان اطلاق می‌شده است، ترجیح دادیم.

نشست نقد و بررسی کتاب کلام جدید

نشست نقد و بررسی کتاب «کلام جدید» اثر دکتر حسن یوسفیان به همت گروه کلام و فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و با همکاری انجمن کلام حوزه و قطب علمی فلسفه دین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نقد و بررسی کتاب «کلام جدید» اثر دکتر حسن یوسفیان، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی(ره) با سخنرانی دکتر حسن یوسفیان روز سه‌شنبه 26/ 8/ 94 در مؤسسه امام خمینی با حضور اساتید، محققان و دانش‌پژوهان برگزار گردید.

اشتراک در پژوهشی