پایان نامه های دکتری

مقطع دکتری نیز تا کنون با دو گرایش کلام اسلامی و فلسفه دین برگزار و تعداد 10 نفر این مقطع را با موفقیت پشت سر نهاده ، به اخذ درجه دکتری نائل گشته‌اند .

پايان‌نامه‌هاي مقطع دکتري

 

پایان نامه 1

موضوع پايان‌نامه:

نقد و بررسی نظريه های مشروعيت در کلام سياسی اشاعره

نام:

صفدر

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

الهي راد

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر احمد واعظي

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

مشاور

 

پایان نامه 2

موضوع پايان‌نامه:

تبیین و نقد دیدگاه معرفت شناسی فضیلت محور درباره توجیه باور دینی

نام:

مهدي

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

شكري

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد حسين‎زاده‎يزدي

راهنما

 

پایان نامه 3

موضوع پايان‌نامه:

بررسی انطباق شئون امامت در قرآن و سنت بر کلام امامیه (از شیخ مفید تا فاضل مقداد

نام:

محمدحسين

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

فارياب

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي هادي صادقي

راهنما

 

پایان نامه 4

موضوع پايان‌نامه:

چيستي علم غيب الهي و ارتباط آن با علم امام

نام:

ناصرالدين

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

اوجاقي

تاريخ دفاع:

 

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر رضا برنجكار

راهنما

 

پایان نامه 5

موضوع پايان‌نامه:

معاد جسماني از ديدگاه ملاصدرا و ابن عربي

نام:

عليرضا

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

كرماني

تاريخ دفاع:

1388/02/27

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيد يدالله يزدان پناه

راهنما

جناب آقاي عبد الرسول عبوديت

مشاور

جناب آقاي دکتر احمد واعظي

مشاور

جناب آقای محمد مهدي مهندسي

داور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمد حسين‎زاده‎يزدي

داور

حجت الاسلام و المسلمين علی رمضانی

داور

 

پایان نامه 6

موضوع پايان‌نامه:

تبيين در علم و الهيات

نام:

منصور

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

نصيري

تاريخ دفاع:

1388/03/10

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

جناب آقاي محسن جوادي

مشاور

جناب آقاي دکتر امير ديواني

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر رضا حاجي ابراهيم

داور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر علي عباسي

داور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر كيا شمشكي

داور

 

پایان نامه 7

موضوع پايان‌نامه:

بررسي و نقد وجوه چند گانه انگاري الوهيت در مسيحيت

نام:

امير

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

خواص

تاريخ دفاع:

1388/04/18

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

حجت الاسلام و المسلمين حميد كثيري

راهنما

حجت الاسلام والمسلمين دکتر علي موحديان عطار

مشاور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر محمدعلي شمالي

داور

جناب آقای قربان علمي

داور

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

داور

 

پایان نامه 8

موضوع پايان‌نامه:

قرآن و فرهنگ عصر نزول

نام:

حسين

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

فقيه

تاريخ دفاع:

1389/02/08

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر احمد واعظي

راهنما

جناب آقاي محمدباقر سعيدي روشن

مشاور

جناب آقاي عبدالحسين خسروپناه

داور

جناب آقاي دکتر حسن يوسفيان

داور

جناب آقاي دکتر عليرضا قائمي نيا

داور

 

پایان نامه 9

موضوع پايان‌نامه:

بررسي تطبيقي چيستي وحي از ديدگاه فارابي و ملاصدرا

نام:

محمد

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

جعفري هرندي

تاريخ دفاع:

1389/03/20

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر احمد واعظي

راهنما

جناب آقاي حسن معلمي

مشاور

جناب آقای علي شيرواني

داور

حجت الاسلام والمسلمين دکتر سيدعلي طاهري‎خرم‎آبادي

داور

حجت الاسلام و المسلمين عسكري سليماني‎اميري

داور

 

پایان نامه 10

موضوع پايان‌نامه:

واقع گرايي ديني در قرن بيستم

نام:

سيداكبر

گروه:

كلام و فلسفه دین

نام خانوادگى:

حسيني قلعه بهمن

تاريخ دفاع:

1388/04/06

مقطع:

دكتري

 

 
   

استاد

نقش

جناب آقاي دکتر محمد لگنهاوسن

راهنما

حجت الاسلام و المسلمين حميد كثيري

مشاور

جناب آقاي محسن جوادي

داور

حجت الاسلام و المسلمين محمود فتحعلي

داور

جناب آقاي هادي صادقي

   
 

 

دانش‌پژوه

عنوان پايان‌نامه

تاريخ

حسيني قلعه‌بهمن سيدعلي‌اکبر

واقع گرايي ديني در قرن بيستم

1388

کرماني عليرضا

بررسي معاد جسماني از منظر ابن عربي و ملاصدرا

1388

نصيري منصور

تبيين در علم و الهيات

1388

جعفري  محمد

بررسي تطبيقي ماهيت وحي از ديدگاه فارابي وملاصدرا

در حال تدوين

فقيه حسين

قرآن و فرهنگ عصر نزول

در حال تدوين